Rainbow page separator

Žádají o dotaci na projekt pro výstavbu kanalizace

Středa, 12. Duben 2017

Jimramov

Jimramov / Vybudovat kanalizaci chtějí v místní části Jimramova Ubušín. Podle plánu je počítáno s gravitační kanalizací s výtlakem do kanalizace v Trhonicích – další části městyse, kde je již stavba před dokončením.
V souvislosti s přípravou výstavby kanalizace v Ubušíně jimramovští zastupitelé rovněž podali žádosti o příspěvky z krajského dotačního titulu Čistá Vysočina 2017. Ty by mohly podpořit zpracování projektu pro územní řízení za 115 tisíc korun a projektu pro stavební řízení včetně dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby za 365 tisíc. Na základě krajské dotační výzvy je možné získat až šedesát procent uznatelných nákladů.
Za předpokladu, že se při jednání s novoměstským vodoprávním orgánem podaří nalézt optimálnější variantu řešení, problematika kanalizace bude jimramovskými zastupiteli znovu projednána.