Polnička, aktuality, dotace
Rainbow page separator

Žádají o dotaci na střechu kuchyně

Neděle, 23. Únor 2014

Polnička / Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2014, jehož finance přerozděluje Kraj Vysočina, se rozhodli podat v Polničce. Peníze by se zástupcům obce hodily na opravu střechy, a to konkrétně na kuchyni tamní základní školy. Vedení obce předpokládá, že prostřednictvím státní dotace by bylo možné získat finanční podporu ve výši maximálně 130 tisíc korun za předpokladu padesátiprocentního podílu obce. Rekonstrukce střechy by předběžným odhadem mohla vyjít na čtyři sta tisíc korun.
V souvislosti se školstvím vedení Polničky projednalo a schválilo záležitosti technického zhodnocení budovy mateřské školy a základní školy, která je v majetku obce, a schválen byl i dodatek ke smlouvě mezi obcí a základní školou týkající se nemovitého majetku obce formou bezplatné výpůjčky. Ten slouží k provozování výchovně vzdělávacích aktivit této příspěvkové organizace Polničky.