Rainbow page separator

Žadatelé o městský byt doloží svůj příjem

Neděle, 29. Červen 2014

Nové Město na Moravě / Směrnici, která se týká pronájmu městských bytů, vydala novoměstská radnice. Dodatek, jenž schválili tamní radní, stanovuje výši nájemného u nově obsazovaných bytů a upravuje přihlášku do výběrového řízení pro pronájem volného městského bytu.
Uchazeč o bydlení v Novém Městě na Moravě je nově povinen doložit výši svých příjmů, anebo sociálních dávek, dobu trvání pracovního poměru, případně své evidence na příslušném úřadu práce.
Nová směrnice o pronájmu bytů je přístupná na webových stránkách města, a to včetně přihlášky do výběrového řízení a následného poučení.