Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, granty
Rainbow page separator

Žadatelé o peníze z grantů se dozví, zda uspěli

Pondělí, 21. Březen 2011

Žďár nad Sázavou/ O tom, jak budou rozděleny peníze ze tří grantových programů vyhlášených městem v letošním roce, budou na svém pondělním zasedání 21. března jednat žďárští městští radní. Jednotlivci, ale i organizace a další subjekty se tak dozví, zda se svojí žádostí uspěli, a jak vysoká jim bude přidělena podpora. Jedná se o ty žadatele, kteří usilovali o finanční příspěvek z grantových programů Kultura 2011, Volný čas 2011 a Ediční činnost 2011. Lidé mohli žádosti o příspěvek od města podávat až do 28. února letošního roku.
Dalším z důležitých bodů pondělního jednání městské rady budou nejnovější informace o rekonstrukci a rozšíření žďárského plaveckého bazénu. Hovořit se také má o budoucím umístění digitální reklamní obrazovky v návaznosti na uskutečnění energetických úsporných opatření Domu kultury nebo o smlouvě města s Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou. Členové městské rady budou také schvalovat provedení rekonstrukce elektroinstalace v budově své příspěvkové organizace – žďárské polikliniky, a podobu jejího financování. Pondělní zasedání radních bude mít podle zveřejněného programu celkem třináct bodů jednání.