Rainbow page separator

Zahájení výstavby lékárny

Úterý, 26. května 2020

Vážení návštěvníci Polikliniky Žďár nad Sázavou, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že v období od 28.5.2020 do 31.7.2020 bude na Poliklinice v prostorách NOBIS Lékárny probíhat výstavba nového moderního lékárenského zařízení.

Zároveň nám dovolte se jménem společnosti NOBIS Lékárny a.s., omluvit za případné dočasné omezení funkčnosti hlavního vstupu a vestibulu Polikliniky, a to z důvodů rekonstrukce prostor pro účely vybudování partnerské lékárny Polikliniky. O možné nutnosti dočasného využití vedlejšího vstupu do budovy Polikliniky budete s předstihem informováni.

Eventuální dočasné omezení provozu vestibulu budovy bude spočívat v přítomnosti zaměstnanců generálního dodavatele stavby společnosti Čemus, a to jak při samotné výstavbě lékárny, tak i modernizaci hlavního vstupu do budovy Polikliniky, kde budou instalovány nové vstupní automatické dveře.

S ohledem na situaci kolem Covid – 19, nařízeného nouzového stavu a z toho vyplývající řady omezení, jsme nebyli schopni zahájit výstavbu lékárny v době, kdy byl na Poliklinice omezený provoz. Zároveň se Vám omlouváme za takto urychlené oznámení o zahájení výstavby lékárny, ale vzhledem k uvolnění situace kolem Covid – 19 jsem již více nechtěli započetí výstavby odkládat a s generálním dodavatelem stavby jsme se shodli na jejím zahájení.

Přestože je výstavba nové moderní lékárny, ze které bude mít konečně profit i samotná městská budova Polikliniky, složena z mnoha stavebnětechnických částí, uděláme maximum proto, aby samotné stavební práce co nejméně narušovaly Váš komfort při návštěvách Polikliniky.

Ještě jednou se Vám velice omlouváme za dočasné snížení Vašeho pohodlí při využívaní služeb na Poliklinice. Věříme však, že po zahájení provozu NOBIS Lékárny oceníte možnost většího výběru poskytovaných lékárenských služeb v prostorách Polikliniky a tím pádem i zvýšení Vašeho komfortu.

Pevně doufáme, že se po zahájení provozu NOBIS Lékárny, oficiálního partnerského zařízení městské Polikliniky, rozhodnete pro využívaní našich služeb, a tím zároveň i Vy přispějete k rozvoji Žďárské Polikliniky.

Děkujeme Vám za Vaši shovívavost po dobu rekonstrukce a budeme se těšit Vaši návštěvu.

Vaše NOBIS Lékárna