Rainbow page separator

Zájemci mohou žádat o dotace města na rok 2018 už od srpna

Středa, 19. července 2017

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / Dotační programy a výzvy na rok 2018 vyhlásila novoměstská radnice. Zároveň zastupitelé schválili částku pro rozdělení dotací v celkové výši 4,2 milionu korun a dva termíny k podávání žádostí. Oproti dřívějšku bylo množství peněz vyčleněných pro dotační podpory a výzvy navýšeno o 600 tisíc.
První termín byl vyhlášen pro výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu a výzvu na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti. Tyto žádosti o podporu budou na úřadě přijímány od začátku srpna do 11. září.
Od 25. září do 25. října pak mohou zájemci ve druhém termínu žádat o finanční pomoc při výzvě pro mimořádné počiny, výzvě na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů a také v dotačních programech s názvy Sportujeme pro radost, Zkvalitnění sportovišť, Novoměstská kultura a Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci. Veškeré dotační programy a výzvy včetně nové metodiky je možné najít na webu novoměstské radnice.