Rainbow page separator

Zájemci mohou žádat o dotace žďárských radních a zastupitelů

Neděle, 27. března 2016

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Program dotací rady města a uvolněných zastupitelů vyhlásili žďárští radní. Dotace jsou vyhlášeny ve dvou kolech. V rámci dotace rady může být rozděleno dvě stě tisíc korun; v každém ze dvou kol po sto tisících. Maximální výše dotace rady činí dvacet tisíc korun, minimální tisíc korun. První kolo je vyhlášeno v době od 1. dubna do 30. dubna, druhé kolo od 1. září do 30. září.
Dotace od uvolněných zastupitelů zahrnuje celkem 160 tisíc korun a v každém kole bude mezi žadatele rozděleno 80 tisíc. Maximální výše dotace byla stanovena na tři tisíce korun, minimální je tisíc. První kolo proběhne v době od 1. května do 31. května, druhé kolo pak od 1. října do 31. října.
Žadatelem o tyto dotace může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba poskytující činnost v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání obyvatel Žďáru. Formulář žádosti je v elektronické podobě k dispozici na webu žďárské radnice, případně přímo v městském úřadu. Žádost o dotaci, která nesplní všechny formální náležitosti, případně bude zaslána po stanoveném termínu, bude z celkového hodnocení vyřazena.