Nové Město na Moravě, aktuality, parkování
Rainbow page separator

Zájemci o parkovací místa dali přednost zeleni

Čtvrtek, 6. Březen 2014

Nové Město na Moravě / Dvě varianty řešení rozšíření parkovacích stání byly předloženy obyvatelům Hornické ulice.
První možnost, jež byla lidem z domů, kterých se změna bude bezprostředně týkat, navržena, počítala s celkem dvaačtyřiceti současnými i novými parkovacími místy, druhá s pětatřiceti. Osloveni byli majitelé bytů v domech čísel popisných 971, 972, 978 – 980, kteří se nakonec shodli na druhé předkládané variantě budování stání. Tedy té, při níž dojde k minimálnímu zásahu do veřejné zeleně. Veškerá parkovací místa budou kolmá, v současné době probíhá projektová příprava.
Nedostatek parkovacích stání v Hornické ulici řeší novoměstská radnice dlouhodobě. Tamní parkoviště jsou často využívána nejenom obyvateli sídliště, ale i návštěvníky města, kteří v lokalitě odstavují svoje automobily, aby nemuseli platit na parkovišti u pošty.