Rainbow page separator

Zákaz pití alkoholu v některých místech Žďáru je dvojsečný

Čtvrtek, 27. února 2020

Žďár nad Sázavou / Jak to bude dál s konzumací alkoholických nápojů na veřejnosti, respektive v některých částech města, které vyčlenila místní vyhláška v roce 2012, se zamýšlejí zástupci Žďáru. Pro srovnání si vybrali Chrudim, kde podobnou vyhlášku nemají, přičemž ze zjištění vyplynulo, že vyhláška zakazující požívání alkoholu na veřejnosti svoje opodstatnění má. A to ačkoliv komplikuje různé veřejné městské akce, při nichž se alkohol tradičně konzumuje, neboť žďárští radní se kvůli nim musí sejít a pro každou z nich schválit příslušnou výjimku. Ještě problematičtější je to při dopředu neplánovaných podnicích, jako je kupříkladu přivítání úspěšných sportovců či jiných návštěv města na náměstí, což nezřídka bývá spojeno se symbolickým přípitkem. Radnice proto do budoucna hodlá upravit vyhlášku tak, aby povolovala příležitostnou konzumaci alkoholu, zároveň však nenahrávala alkoholikům s krabicemi levného vína budícím veřejné pohoršení.
Původní vyhláška z roku 2012 obsahovala výjimku pro akce pořádané městem, nicméně po rozporu, který o čtyři roky později podalo ministerstvo vnitra, z ní byla tato výjimka vyjmuta.