Rainbow page separator

Zákaz rozdělávání ohňů ukončením období sucha pominul

Čtvrtek, 7. Květen 2020

Vysočina, Žďársko / Stav déletrvajícího období sucha, které 6. dubna vyhlásil Kraj Vysočina, je prvním květnovým pondělím u konce. Souvisí s tím také to, že je již možné v přírodě za dodržení všech běžných bezpečnostních opatření rozdělávat ohně. „Pominula většina důvodů, které si vyžádaly vydání omezení. I přesto však apeluji na občany, aby se v přírodě, nejen při rozdělávání otevřených ohňů nebo při práci v lese, chovali maximálně zodpovědně. Ani deště v posledních dnech nevyrovnaly srážkový deficit posledních let,“ vyjádřil se hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Zákaz rozdělávání ohňů začal na Vysočině platit poté, co za prvních šest dubnových dní hasiči zasahovali u více než 120 požárů trávy a lesních porostů. Nejčastěji k nim došlo vlivem nedostatečně uhašeného ohniště. Mimo ohňů bylo zakázáno taktéž odhazování hořících či doutnajících předmětů, používání pyrotechniky, kouření cigaret vyjma elektronických v přírodě, používání vody ze zdrojů pro hašení k jiným účelům a jízda motorovými vozidly v přírodě mimo zemědělskou a lesní techniku.