Rainbow page separator

Zákazová značka má vymístit parkující náklaďáky z centra obce

Pátek, 21. Duben 2017

Herálec

Herálec / Velkých nákladních aut pravidelně parkujících okolo nákupního střediska uprostřed vesnice se chtějí zbavit v Herálci. Tamní obecní úřad neeviduje žádnou žádost o povolení užívání veřejného prostranství za účelem parkování a ani nevydal povolení k parkování v této lokalitě. Místo se navíc nachází v záplavovém pásmu řeky Svratky, takže v případě úniku ropných látek ze zaparkovaných vozidel obci hrozí riziko sankce od České inspekce životního prostředí.
Na základě množících se stížností obyvatel tamní zastupitelé proto rozhodli o umístění dopravní značky se zákazem stání, která parkování nákladních aut v uvedeném prostoru znemožní. Ani do budoucna v Herálci totiž nepočítají s vytvořením odstavných či parkovacích ploch pro nákladní auta uprostřed obce. Žádost o umístění zákazové značky musí ještě schválit žďárský dopravní inspektorát. „Každý soukromý autodopravce musí na živnostenském úřadě uvést adresu svého podnikání, a to včetně místa parkování svých vozidel. Na základě telefonického dotazu mi bylo sděleno, že uvedení autodopravci mají nahlášena jiná parkovací místa, než dosud užívají v naší obci,“ přiblížil herálecký místostarosta Bohumil Dostál.