Rainbow page separator

Základní umělecká škola v Novém Městě slaví sedmdesátiny

Pondělí, 28. března 2022

Základní umělecká škola Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Sedmdesáté výročí vzniku le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos slaví novoměstská Základní umělecká škola Jana Štursy. V té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to souvislosti se již uskutečnilo několik vys[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupení bývalých i současných studentů, přičemž slavnostní koncert v atriu školy je připravován na středu 25. května. Vedení školy v rámci vzpomínání na uplynulá léta žádá všechny studenty, učitele a spolupracovníky – stávající i bývalé, aby se zúčastnili ankety s otázkou: ‚Co [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to ta Hudebka, Liduška, Zuška vlastně je? A co mi doba strávená v ní dala?‘.
Odpovědi jakéhokoliv rozsahu je možné zasílat na e-mail [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to:eva.mosnerova@zus.nmnm.cz“>eva.mosnerova@zus.nmnm.cz, anebo klasicky prostřednictvím dopisu na adresu umělecké školy. Všechny vzpomínky budou průběžně a se souhlasem au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torů zveřejněny na webových stránkách školy, v níž se v současné době pod vedením čtyřiadvaceti učitelů vzdělává téměř 600 žáků. Pisatelé nejzajímavějších anketních příspěvků budou při květnovém slavnostním koncertu odměněni.