Rainbow page separator

Záměr obchvatu Nového Veselí po letech spěje k projektu

Neděle, 27. března 2016

Nové Veselí / K zadání projektové dokumentace se blíží záměr obchvatu Nového Veselí a Budče na krajské silnici II/353 spojující Žďár nad Sázavou a Jihlavu. Smlouvu o společném postupu mezi krajem a samosprávami obcí kvůli obchvatu bude v nejbližších dnech schvalovat krajské zastupitelstvo. Samosprávy by podle návrhu smlouvy měly zaplatit projekt potřebný pro územní rozhodnutí o stavbě a na jeho základě vyjednat všechny výkupy dotčených pozemků. V případě realizace stavby pak od nich kraj dokumentaci i pozemky vykoupí.
V současné době Kraj Vysočina plánuje stavět obchvat, jenom pokud se mu podaří sehnat dotační podporu. „V případě, že se na to nepodaří sehnat peníze, z rozpočtu kraje to zatím ve výhledu není,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
O vybudování obchvatu městyse, v němž frekventovaná komunikace vede asi na třinácti stech metrech jeho středem, přičemž v tomto úseku je také několik nepřehledných zatáček a další nebezpečná místa, se Nové Veselí snaží dlouhá léta.
„Schválení dohody o spolupráci znamená posun, protože nyní budeme moci zadat vypracovaní projektové dokumentace,“ sdělil starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.