Rainbow page separator

Záměr stavby domova pro seniory je v administrativní přípravě

Čtvrtek, 24. října 2019

Žďár nad Sázavou / Do konce roku má být podána žádost o stavební povolení a v příštím roce dojde k vyřízení dalších administrativních záležitostí týkajících se zahájení výstavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem na místě chátrajícího internátu ve žďárské Komenského ulici. Zařízení pro celkem 132 klientů vybuduje firma SeneCura, která podobné domovy pro nesoběstačné osoby, které nejčastěji trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence, provozuje v řadě míst republiky. Na provoz bude přispívat Kraj Vysočina i město.
Zahájení stavby nabralo zpoždění již v loňském roce, neboť bylo nutné dořešit, zda bude výhodnější objekt bývalého internátu, jenž společnost SeneCura před několika lety odkoupila z majetku Kraje Vysočina za necelých čtyřiadvacet milionů korun, zrekonstruovat, anebo zbourat a na pozemku postavit nový.