Rainbow page separator

Zástupci Žďáru a Chustu stvrdí smlouvu o partnerství 26. října

Čtvrtek, 12. Říjen 2017

Žďár nad Sázavou / Ve čtvrtek 26. října v obřadní síni žďárské Staré radnice podepíší smlouvu o partnerství Žďáru nad Sázavou a města Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny zástupci obou měst. Stvrzení nového partnerství se uskuteční v rámci programu návštěvy delegace Zakarpatské oblasti Ukrajiny v
Kraji Vysočina u příležitosti desátého výročí partnerství obou krajů. Ukrajinské město nabídlo Žďáru družbu právě na základě desetileté spolupráce Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kdysi Podkarpatské Rusi, s Vysočinou.
Chust se tak stane dalším partnerským městem Žďáru, který již léta pojí mezinárodní družba s belgickým Flobecqem, francouzským Cairanne a německým Schmöllnem. Okresní město Chust s osmadvaceti tisíci obyvateli, kde se dochovalo několik budov spojených s československou minulostí, má vzhledem ke společné historii, slovanskému a křesťanskému původu obou zemí, nízké jazykové bariéře i výuce češtiny jako volitelného jazyka v tamních školách zájem o spolupráci v oblasti školství, kultury a sportu.