Rainbow page separator

Zastupitelé požádali o dotaci na hasičské oslavy

Neděle, 8. Březen 2015

Jimramov

Jimramov / Na oslavy 140. výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů se letos připravují v Jimramově. V souvislosti s tímto výročím jimramovští zastupitelé požádali Kraj Vysočina o příspěvek z dotačního titulu, který je určen na podporu společenských a kulturních aktivit obcí souvisejících s oslavami či připomenutím místních významných výročí. Tato dotace je obcím poskytována jednou za dva roky.
Předpokládané náklady na oslavy spojené s hasičským výročím v Jimramově činí čtyřicet tisíc korun; je v nich zahrnuta hudba, plakáty, pozvánky, pamětní listy, občerstvení i mobilní toaleta, přičemž dotace je udělována čtyřicetiprocentní.
Požární ochrana byla v Jimramově organizována ještě před samotným založením sboru dobrovolných hasičů v roce 1875. Už od roku 1800 měli Jimramovští stříkačku a další hasičské pomůcky. Tehdejší majitel jimramovského panství hrabě Antonín Belcredi rovněž vydal v roce 1802 pro Jimramov podrobný požární řád.