Rainbow page separator

Zastupitelé přijali peníze na podporu vzdělávání dětí

Úterý, 14. Červenec 2015

Jimramov

Jimramov / Dvě smlouvy o finančním daru od Kraje Vysočina schválili a přijali jimramovští zastupitelé. První darovací smlouva se týká daru ve výši 27 487 korun, přičemž tyto peníze jsou určeny na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a aktivit dětí v prostorách školských zařízení a sportovišť.
Prostřednictvím druhé darovací smlouvy, kterou Jimramovští přijali, Kraj Vysočina městysi poskytuje peněžní dar ve výši tisíc korun. Finance mají být využity na podporu převodů vzdělávací činnosti škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na pomoc obcím při zabezpečování vzdělávání těchto žáků.