Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, spalovna
Rainbow page separator

Zastupitelé projednají spalovnu, přijít může i veřejnost

Čtvrtek, 8. Březen 2012

Žďár nad Sázavou/ Lidé, kteří se zajímají o problematiku Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV), se mohou zúčastnit dalšího zasedání žďárského městského zastupitelstva. To se koná již ve čtvrtek 8. března, a to od šestnácti hodin v zasedací síni městského úřadu v Žižkově ulici. Právě projekt ISNOV je hned prvním bodem tohoto jednání. Promítat by se na něm měla zkrácená verze prezentace studie, která přiblíží princip a fungování plánované spalovny odpadu.
Směrem k občanům okresního města však i nadále městská rada avizuje, že prioritou pro vybudování spalovny komunálního odpadu zůstává stále Jihlava, a to rovnou se dvěma vytipovanými lokalitami ze sedmi. Žďár nad Sázavou je s oblastí nacházející se v areálu strojírenské firmy Žďas podle provedeného bodování až na třetím místě. Poslední usnesení, které k této problematice radní přijali, zní následovně. „Rada města bere na vědomí dokumentaci projektu ISNOV a doporučuje zastupitelstvu města vzít dokumentaci ISNOV na vědomí a vyjádřit souhlas s pokračováním prací na projektu dle dokumentace ISNOV, který preferuje umístění zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v lokalitě města Jihlavy,“ přečetl poslední verdikt městské rady první žďárský místostarosta Jaromír Brychta. Právě dovětek o preferenci krajského města připojilo k usnesení, které by u patnáctky zapojených měst z Vysočiny mělo být přibližně stejné, vedení Žďáru nad Sázavou. (zp)