Rainbow page separator

Zastupitelé schválí regulativy pro výstavbu nových domků

Neděle, 4. Září 2016

Klafar, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Žďárští zastupitelé budou 8. září schvalovat pravidla prodeje a regulativy pro výstavbu osmi rodinných domků na parcelách města v Hrnčířské ulici. Ta vznikne rovnoběžně s ulicí Sázavská v lokalitě Klafar. Zasíťované stavební pozemky bude radnice prodávat v době od 12. září do 14. října za minimální cenu tisíc korun za metr čtvereční bez DPH. Jistina, kterou je povinen zájemce o pozemek složit, byla stanovena na sto tisíc korun.
Stavebníci, již pozemek získají, jsou mimo jiné povinni stavbu zkolaudovat nejpozději do konce září 2020 se smluvní pokutou ve výši deset tisíc korun za každý měsíc prodlení.
Na pozemcích prodávaných městem byly navrženy dva typy domů, „vysočinská chalupa“ se sedlovou střechou a předměstský domek s plochou střechou, obojí s okrasnou zahradou bez chovu hospodářského zvířectva. Regulativy se týkají typu domku, jeho výšky, tvaru střechy, typu a barvy střešní krytiny, druhu nebo barvy fasády, výšky a typu plotu a uvádějí také doporučení ohledně oken.