Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, zastupitelstvo
Rainbow page separator

Zastupitelé se sejdou již potřetí

Pondělí, 28. Únor 2011

Žďár nad Sázavou/ Ve čtvrtek 3. března čeká žďárské městské zastupitele další řádné zasedání. Představitelé okresního města se tak sejdou v novém volebním období již potřetí.Jejich veřejné jednání, které se koná jako obvykle v zasedací síni žďárského městského úřadu od čtvrté hodiny odpolední, má tentokrát celkem čtrnáct bodů. Schvalováno bude hned několik rozpočtových opatření, ale i majetkoprávní úkony. Jednat se má také o dvou půjčkách – jednu ve výši tři sta tisíc korun navrhli městští radní odsouhlasit žďárské Tělocvičné jednotě Sokol. Druhý případ se potom týká obce Polnička, které členové rady vyhověli s prodloužením doby splácení více jak devítisettisícové částky. Ta byla Polničce před lety poskytnuta na zaplacení „její“ části cyklistické stezky vedoucí podél Pilské nádrže. Hned prvním bodem na čtvrtečním zasedání pak bude také schvalování zprávy o činnosti městské policie a Policie České republiky za uplynulý rok. Tato zpráva obsahuje mimo jiné počet řešených trestných činů, přestupků, udělených pokut, odchycených psů nebo seznam všech kamer městského kamerového systému. Členové rady také budou městské zastupitelstvo informovat o tom, jak byly rozděleny finanční prostředky z grantového programu Sport 2011 mezi jednotlivé žadatele. V závěru jednání mají být ještě zastupitelé seznámeni s organizační strukturou a činnostmi žďárského městského úřadu.