Rainbow page separator

Zateplení dalších nemocničních budov podpoří evropská dotace

Pátek, 4. října 2019

Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Až do března 2021 potrvají stavební práce týkající se zateplování dalších budov novoměstské nemocnice. Cílem je snížení energetické náročnosti objektů v majetku Kraje Vysočina. Aktuálně již probíhají stavební činnosti na budově oddělení dlouhodobě nemocných (ODN) číslo 1 v pavilonu 7, při nichž budou za provozu částečně vyměněny okenní a dveřní výplně, zatepleny obvodové stěny a zaizolována střecha.
„Práce na objektu ODN 1 by měly být hotovy ještě letos. V následujícím roce bude realizace energeticky úsporných opatření pokračovat na objektu oddělení dlouhodobě nemocných 2 a 3 v pavilonu 3 a objektu ředitelství v pavilonu 11. Hotovo by mělo být v březnu 2021,“ potvrdil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí, přičemž kraj na ně získal dotaci v celkové výši 5,7 milionu korun.