Rainbow page separator

Zateplení divadla má být dokončeno v polovině prosince

Neděle, 18. Říjen 2015

Městské divadlo Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do 16. prosince má být hotovo probíhající zateplení obvodového pláště žďárského divadla. Při něm dochází k výměně oken a dveří a zateplení fasády. Nadstavbu divadelního provaziště doplní systém zavěšených velkoplošných desek na nosném roštu.
V průběhu stavby byla provedena změna v plánovaném obložení, a to z původních cementovláknitých desek na keramické desky se vzhledem přírodního kamene. Ty se vyznačují lepší tvrdostí, nenasákavostí a otěruvzdorností. Nový obklad však neumožňuje umístění dřevěné plastiky Energie 2, která divadlo zdobila poslední dvě desítky let.
Celkové náklady na zateplení budovy činí 18,6 milionu korun, přičemž předpokládaná dotace z Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR tvoří necelých osm milionů.
Stávající objekt divadla vznikl přestavbou Národního domu, který byl ve Žďáře postaven v roce 1901 místním stavitelem Josefem Křelinou. Národní dům byl vybudován na náklady města a stal se největším společenským sálem v okolí. K celkové rekonstrukci objektu došlo v 70. letech 20. století. Budova zcela změnila exteriér a částečně doznala i vnitřních změn. Kolaudace přestavěného objektu se uskutečnila v roce 1981.
Po zateplení divadla se v budoucnosti pozornost žďárské radnice zaměří také na okolí budovy, respektive na řešení celého prostoru Doležalova náměstí.