Rainbow page separator

Zavedení směnného provozu v nemocnici omezí některé ambulance

Pátek, 30. prosince 2016

Kurz první pomoci - Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Vzhledem k zahájení směnného provozu v novoměstské nemocnici zařízení od 1. ledna nebude schopné zajistit plný provoz některých ambulancí. Pacienti by si tak měli telefonicky předem ověřit informace o provozu. Jedná se o interní oddělení (tel. 566 801 290), dětské oddělení (566 801 364) a gynekologicko-porodnické oddělení (566 801 322). Zcela uzavřená bude ambulance bolesti a nutriční ambulance, informace lidé získají na telefonním čísle 566 801 808.
Důvodem nadcházejících změn je neshoda vedení nemocnice a kraje coby zřizovatele zdravotnického zařízení se zhruba dvěma třetinami nemocničních lékařů ohledně odměňování, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to ani v situaci, když všichni zaměstnanci krajských nemocnic od ledna dostanou přidáno deset procent do tarifních platů. Nespokojení lékaři z novoměstské nemocnice upozorňují, že navrhovaná výše odměn je nedostatečná vzhledem k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu, že jsou dlouhodobě přetěžováni odpracovanými přesčasy, přičemž je obcházen zákoník práce. Ve svém prohlášení zmiňují i málo času na pacienta, možnost chyby přepracovaného lékaře či prodlužující se čekací doby. Vypověděli pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to dohody o pracovní činnosti a požadují další navýšení platů, které by znamenalo 25 milionů korun z rozpočtu nemocnice, což kraj odmítá jako nereálné.
V následujících týdnech tak patrně dojde i k odkládání plánovaných operací, neboť lékaři, kteří vypověděli dohody, nebudou od 1. ledna sloužit přesčasy. Za lékaře z novoměstské nemocnice se postavili jejich kolegové z ostatních krajských nemocnic, kteří se od ledna spokojili s desetiprocentním navýšením platů. V souvislosti s tím, že kraj nařídil revizi kapacit ve zbývajících čtyřech nemocnicích, však upozornili, že právě z důvodu své přetíženosti v případě nutnosti nebudou schopni převzít péči i o pacienty novoměstské nemocnice.