Rainbow page separator

Zavlažovací systém využijí i při napouštění koupaliště

Úterý, 8. března 2022

Svratka / Projek[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovou dokumentaci, podle které má být vybudován systém zavlažování fotbalového hřiště, nechala vypracovat svratecká radnice. V souvislosti s tím[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to projektem měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to požádalo o stavební povolení a rovněž o dotační podporu z prostředků Národní spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovní agentury (NSA). Ta by v případě úspěchu mohla činit až osmdesát procent uznatelných nákladů. „Termín realizace se bude odvíjet podle počasí i rozlosování fotbalových soutěží. Možná zde bude hrát také roli i le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošní výročí vzniku organizovaného sportu ve Svratce, kdy budeme slavit 90 let,“ přiblížil svratecký starosta František Mládek.
Navržený zavlažovací systém Svratečtí neplánují využívat pouze na zavlažování fotbalového hřiště. Současně má řešit i zásobování přírodního koupaliště přefiltrovanou vodou, navíc ho využijí také dobrovolní hasiči na čerpání vody do své cisterny.

ilustrační fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to