Rainbow page separator

Zažijte Zámek ve Žďáru nad Sázavou

Pondělí, 27. Červenec 2015

Zámek Žďár nad Sázavou - Zažijte cestu, zažijte příběh!

Žďár nad Sázavou / Vydejte se s námi na cestu, kterou prošel areál bývalého cisterciáckého kláštera a nynějšího zámku během uplynulých téměř osmi století.

Celý příběh se začal psát již v polovině 13. století, kdy mniši cisterciáci založili v hlubokých žďárských hvozdech zakladatelský klášter. Nový směr a dynamiku přineslo 18. století a působení opata Vejmluvy, který spolu se stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichlem vdechl areálu nový život. Na jeho pokyn Santini vystavěl své vrcholné dílo, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je památkou UNESCO. Za josefinských reforem v roce 1784 byl klášter zrušen a postupně upravován na zámek. V 90. letech 20. století byl žďárský zámek navrácen rodině Kinských.

Nyní cesta pokračuje vznikem nových expozic, které kombinují imersivní a zážitkové prvky s exponáty zapůjčenými z významných českých institucí. Zažijte s námi jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti a krásné žďárské přírody.

Zažijte cestu, zažijte příběh!

Celý měsíc srpen, tedy od 1.8. do 31.8.29015 mají obyvatelé města Žďár nad Sázavou a přilehlého okolí expozici Muzea nové generace zcela ZDARMA. Stačí se prokázat planým dokladem..

Zámek Žďár nad Sázavou – Zažijte cestu, zažijte příběh!