Rainbow page separator

Zchátralou sokolovnu bude výhodnější zbourat a postavit novou

Pondělí, 15. května 2023

Bystřice nad Pernštejnem / Stoletého výročí se bystřická sokolovna v Tyršově ulici otevřená v roce 1934 s největší pravděpodobností nedočká. Postupně chátrající budovu nakonec uzavřel verdikt statika. O osudu objektu a jeho možné přestavbě, aby mohl sloužit potřebám domu dětí a mládeže, se hovořilo řadu let, i proto město stálo o bezúplatný převod objektu od Havlíčkovy župy sokolské, jež na opravy neměla prostředky, což se nakonec v roce 2015 podařilo. Tehdy byla rekonstrukce odhadována na asi šedesát milionů korun, avšak v dalších letech nedošlo ke shodě zastupitelů na konkrétním postupu. Aktuálně se zatím předběžně jeví jako efektivnější nefunkční budovu strhnout a na jejím místě postavit novou. Při dnešních cenách by se přestavba vyšplhala na asi sto milionů, přičemž do stejné částky by se Bystřičtí chtěli vejít i při realizaci novostavby. Členitá budova nebyla zásadně opravována, pouze v 50. letech minulého století došlo k přístavbě místnosti pro kulisy za jevištěm. Otevření moderní bystřické sokolovny bylo v červenci 1934 velkou slávou, takže se otevírala na několikrát. Při zahajovacím večeru 1. července v ní byla sehrána divadelní hra Jánošík od Jiřího Mahena, 8. července se tam uskutečnila slavnostní valná hromada a odevzdání praporu jednotě a 14. července hudební a pěvecká akademie včetně srazu rodáků. První veřejné cvičení a sokolská veselice se pak odehrály 15. července.