Rainbow page separator

Žďár chce na polích hospodařit podle regeneračního zemědělství

Pátek, 28. května 2021

Žďár nad Sázavou / Vyživenou zemědělskou půdu, jež je schopná lépe zadržovat vláhu a obsahuje dostatek potřebných mikroorganismů, chce mít v následujících letech Žďár nad Sázavou. Pole, která zabírají zhruba 103 hektarů, proto město do budoucna hodlá pronajímat pouze zemědělcům, kteří budou ochotni hospodařit podle zásad takzvaného regeneračního zemědělství. Tyto zásady město stanovilo ve spolupráci s brněnskou Mendelovou univerzitou.
Změny budou postupné v řádu let, přičemž je nejdříve počítáno s narušením půdy tak, aby se do ní lépe vsakovaly srážky, a pak s osetím speciální směsí tvořenou bobovitými rostlinami. Ty se potom několik let nebudou sklízet, maximálně dosévat, čím by mělo dojít k obnově přirozených vlastností zeminy. Zemědělci poté zasejí cílovou plodinu na plochu trvale porostlou směsí, přičemž podle nových zásad by se pole nemělo ani orat, aby nedošlo ke zničení půdních hub důležitých pro propustnost ornice. Tabu bude jakékoliv chemické přihnojování, počítá se pouze s rozmetáním kompostu.