Rainbow page separator

Žďár chystá granty na literární počiny i prezentaci v cizině

Pondělí, 19. Březen 2018

Žďár nad Sázavou / Dva nové granty pro letošní rok doporučili žďárští radní ke schválení zastupitelům. Jedná se o grant na ediční činnost a také na prezentaci Žďáru nad Sázavou v zahraničí. Na každý z nich je počítáno s finanční částkou ve výši osmdesát tisíc korun.
Zájemci o příspěvek z obou těchto grantů města o něj v případě schválení záměru zastupiteli budou moci požádat v době od 23. dubna do 31. května.
Podobně zaměřené dotační programy byly ve Žďáře nad Sázavou vyhlášeny už v předešlých letech – na ediční činnost byl v roce 2015 schválen finanční obnos ve výši šedesát tisíc korun a na prezentaci města v zahraničí šlo v loňském roce o celkem sto dvacet tisíc.