Rainbow page separator

Žďár chystá „výběrovku“ na údržbu komunikací i péči o zeleň

Neděle, 13. října 2019

Žďár nad Sázavou / Nové dodavatele pro letní a zimní údržbu komunikací a péči o dřeviny a květinové záhony ve městě chtějí najít zástupci žďárské radnice. Vypověděli smlouvy firmám, které dosud tuto činnost prováděly, aktuálně běží devítiměsíční výpovědní doba, během které chce město vyhlásit výběrová řízení a jejich prostřednictvím zajistit nové dodavatele služeb.
Hlavním z důvodů výpovědí má být skutečnost, že v dalších letech si některé z prací chce město provádět samo, což by bylo v rozporu s aktuálně platnými smlouvami. Dalším důvodem, proč dojde na nová výběrová řízení na dodavatele výše zmíněných služeb, byla například také problematická zimní údržba v poslední zimě či některé potíže týkající se péče o dřeviny a květiny ve městě.