Rainbow page separator

Žďár dostane na podporu kostela na Zelené hoře půl milionu

Pátek, 16. března 2018

Nové zvony se ze Zelené hory naplno rozezní o srpnové pouti

Žďár nad Sázavou / Až o půl milionu korun, což je o dvě stě tisíc korun více než v minulých letech, mohl le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos krajské úředníky požádat Žďár nad Sázavou coby měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to s památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Stejně tak i města Telč a Třebíč. Krajští radní doporučili zastupitelstvu ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to peníze schválit na nejbližším březnovém zasedání, přičemž vysočinská města plánují využít krajské peníze opět na prezentaci, propagaci i ochranu unikátních his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torických památek na svém území. „Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos jsme se rozhodli s ohledem na příznivý vývoj krajského rozpočtu částku navýšit až na půl milionu pro každé z měst. Kraj Vysočina podporuje města s památkami UNESCO pravidelně už od roku 2003, což v součtu představuje sumu přes 25 milionů korun,“ doplnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová.
Žďár nad Sázavou krajský příspěvek hodlá využít jak k propagaci památky, například opět prostřednictvím světelných tabulí umístěných před začátkem hlavní turistické sezony v Praze, či na další obnovu infrastruktury v okolí kostela.
Vysočina má na svém území tři památky zapsané na seznamu svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového kulturního dědictví UNESCO, což je nejvíce ze všech krajů v republice. Jako první tam bylo v roce 1992 zaneseno his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torické jádro Telče, v roce 1994 se v seznamu objevil poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a před patnácti lety přibyly i bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči.