Rainbow page separator

Žďár hledá nájemce Radniční restaurace, je už tři roky prázdná

Neděle, 24. prosince 2017

Žďár nad Sázavou / Až do 27. prosince se mohou hlásit zájemci, kteří by si chtěli pronajmout pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tory bývalé Radniční restaurace. Zařízení se žďárská radnice snaží opakovaně a dosud neúspěšně pronajmout už bezmála tři roky, od doby, co v něm ukončil podnikání poslední nájemce. Případný zájemce má v přihlášce uvést nabídku výše nájemného a rovněž svůj podnikatelský záměr.
Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to je připraveno inves[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovat do vybavení restaurační kuchyně, která není zařízena, finanční částku ve výši šest set tisíc korun. Po dobu tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude navíc nájemci úhrada nájemného snížena jenom na polovinu dohodnuté ceny.
Žďárská radnice v souvislosti s pronájmem restaurace rovněž nabízí množnost provozu vinárny či kavárny bez nutnosti chodu kuchyně. Současně je možný i pronájem letní zahrádky v blízkosti kašny před Starou radnicí.
Za předpokladu, že se městu restauraci nepodaří pronajmout, bude zvažovat, zda pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tory v his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torickém objektu nevyužít jiným způsobem.