Rainbow page separator

Žďár nad Sázavou zvyšuje daň z nemovitosti

Neděle, 1. října 2023

Od ledna 2024 dojde ke zvýšení daně z nemovitosti, která bude mít dvě rozdílné úrovně pro odlišné obytné lokality ve městě. Vlastní sazba bude stanovena pro průmyslové oblasti a obchodní řetězce. Daň z nemovitosti se ve městě dlouhodobě neměnila, hodnota peněz se od roku 2010 propadla o víc jak polovinu. Ke změně vyzval město také Finanční úřad. 

Bylo připraveno několik různých variant pro stanovení daně z nemovitosti. Město nakonec vybralo variantu, která se opírá o analýzu urbánní ekonomie od Víta Zemana. Tato studie reflektuje myšlenku, že náklady na udržení kvality života v rezidenčních čtvrtích jsou mnohem vyšší než v centru.  

Lokality pro bydlení mají nově koeficient 1,8 (např. rodinný dům, který doposud platil daň 816 Kč, bude nově platit 2570 Kč), výjimku budou mít oblasti Přednádraží, Stalingrad, centrum města (zahrnující Libušín a sídliště u průmyslovky) – tyto oblasti se budou řídit koeficientem 1,3 (např. rodinný dům, který doposud platil daň 816 Kč, bude nově platit 1856 Kč). Místní části  (Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko) budou mít místní koeficient 1 (to znamená, že dojde ke zvýšení o 1,8 násobně ze zákona). Plošný koeficient nebyla preferovaná varianta, na tiskové konferenci k tomuto tématu byl vysvětlen jako důvod nákladovost služeb pro občany v kontextu hustoty osídlení. Náklady např. na stavbu dětského hřiště v místní části jsou podle města mnohem dražší než stejné hřiště v centru. 

Plochy pro průmysl a části bez osídlení budou mít koeficient 2. Nejvyšší zvýšení daně se bude týkat obchodních řetězců (Kaufland, Billa atd.), které budou mít koeficient 5. 

A na co potřebuje radnice vybrat více peněz? Město Žďár nad Sázavou hodlá vybrané finance investovat především do infrastruktury. Obyvatelé se proto mohou (snad) těšit na nově opravené chodníky.