Rainbow page separator

Velké Dářko – moře Vysočiny

Velké Dářko leží v nadmořské výšce 621 m, 7 km severně od Žďáru nad Sázavou (mapa). Se svojí rozlohou 206ha, se jedná o největší rybník v Kraji Vysočina.

Obce v okolí Velkého Dářka: Cikháj, Karlov, Polnička, Račín, Radostín, Světnov, Škrdlovice, a Vojnův Městec. Tyto obce od roku 1999 tvoří Subregion Velké Dářko.

Koupání a pláže

Ke koupání lze na Dářku využít oficiální pláž u hráze, kde se nachází i občerstvení a sociální zařízení. Travnatá část této pláže je zároveň využívána jako autokemp. Vstup do vody je po betonových schůdcích a břeh pláže je vyložen betonovými panely. Na protější straně (autem příjezd od Karlova, pěšky z hráze cca 1,5km) je pak několik nádherných písčitých pláží. Zejména v době nízkého stavu vody, tam vzniká dlouhá písčitá pláž. Břehy rybníka lemují borovice a za nimi se nachází smrkový les. Nejsevernější část pláže (nejblíže Radostínu) jsou v létě využívány, nudisty a naturisty.

velke_darko_pláž

Přírodní pláž na Velkém Dářku, při nízké hladině vody 2014

Voda ve Velkém Dářku

Voda v rybníce, který se nachází v rašeliništním území, je spíše kyselá, což obecně znamená dispozici k dobré kvalitě vody s omezeným výskytem sinic. V rybníce, zejména jeho severní části se ve vodě vyskytuje množství huminových látek (rašelina) a snižují tak průhlednost vody na obvyklých 0,5m. Jakost vody v rybníce je závislá na vodnosti roku, ve vodných letech je tendence k rozvoji řas a sinic menší než v letech suchých. Maximální hloubka Velkého Dářka je 4 m. Díky průměrné hloubce 1,5 m se rybník v létě rychle ohřeje a zejména na severní straně v mělkých zátočinách je teplota vody opravdu příjemná. Díky těmto faktorům se jedná o jeden z nejnavštěvovanějších rybníků na Žďársku vhodných ke koupání.

Vodní sporty na hladině rybníku

Rozlehlá vodní hladina je rájem pro příznivce windsurfingu, yachtingu, ale i kajtingu a kneebordu. Je to díky místnímu mikroklimatu s větším výskytem větrů. Pro rekreanty a turisty je možnost v místním jachting klubu zapůjčit a vyzkoušet jak jachty, tak např. windsurfing nebo loďky. Další možností je si zapůjčit šlapadla. Půjčovna šlapadel se nachází na konci hráze (při příjezdu od Škrdlovic) a je v provozu za příznivých podmínek, celé léto.

vodní sporty velké dářko

Windsurfing na Velkém Dářku

Dračí lodě na Velkém Dářku

Velké Dářko je v posledních letech spojováno se závody Dračích lodí. Závody se zde pořádají každoročně a účast závodníků je každoročně vysoká. Jedná se o největší závody dračích lodí na Vysočině. Akce je tradičně zakončena večerní zábavou na pláži rybníka.

Naučná stezka Dářská rašeliniště

Stezka kolem rybníka provádí jedinečným územím dářských rašelinišť a prostřednictvím 12 panelů a 2 vyhlídkových bodů seznamuje s živou a neživou přírodou této části Žďárských vrchů. Zastávky naučné stezky Dářská rašeliniště: 1. Dářská rašeliniště, 2. Brouci, mravenci a pavouci, 3. Les, 4. Blatkový bor, 5. Voda, 6. Geologie, 7. Ptáci, 8. Vážky a motýli, 9. Obojživelníci a plazi, 10. Květena, 11. Houby. Mapu stezky najdete na portálu CHKO.

Velké a Malé Dářko

Malé Dářko je rybník, který se nachází mezi Vojnovým Městcem a Radostínem (pozn. rybník pod hrází Velkého Dářka se nazývá Nový rybník). Malé Dářko je zajímavé tím, že je napájen vodami z Radostínského rašeliniště, které se nachází na rozvodí s bifurkací . Část vod z rašeliniště odtéká do řeky Doubravy a část do řeky Sázavy. Při vyšší hladině rybníka dochází taktéž k odtoku vod do obou povodí.

Kemp, chatová oblast a možnosti ubytování v okolí

Auto kemp Velkého Dářka se nachází přímo na hlavní pláži rybníka a příjezd je po asfaltové silnici od Škrdlovic. Nachází se při příjezdu vlevo od hráze rybníka.
Kolem Velkého Dářka se nachází několik chatových oblastí, ve kterých je možno si chatu na víkend, nebo třeba celé prázdniny pronajmout. Jedná se o chaty v soukromém vlastnictví a pronajímatelé chat své povětšinou letní příbytky pronajímají na mnoha inzertních webech.
V blízkosti rybníka je obec Karlov, ve které se nachází restaurace a penzion Galerie. Velké Dářko se nachází nedaleko (12km) od Žďáru nad Sázavou. Možnosti ubytování ve Žďáru nad Sázavou naleznete: zde

Další články o Velkém Dářku:

Rozcestník – další Olšiakova socha stojí u Velkého Dářka

Tip na výlet – Od Dářka kolem Ranska a Řeky