Rainbow page separator

Žďár od roku 2019 přilákal šest zubařů, stále to ale nestačí

Čtvrtek, 22. února 2024

Žďár nad Sázavou / Šest stomatologů se od roku 2019 dosud podařilo na základě každoročně vyhlašovaného podpůrného programu sloužícího k přilákání mladých zubařů do města získat zástupcům žďárské radnice. V souvislosti s pokračující generační výměnou nyní ve městě ordinuje sedm stomatologů v důchodovém věku, tudíž je třeba hledat dále. 

Žďár mladým zubařům do 40 let věku, kteří si ve městě otevřou praxi, i letos nabízí příspěvek ve výši 400 tisíc korun, přičemž pro tyto účely je vyčleněno 800 tisíc korun. Podpořeni tak mohou být dva žadatelé. K získání dotace je třeba otevření zubařské ordinace, a to buď nové, anebo převzetím stávající praxe, například po stomatologovi, jenž jde do penze, dále smlouvy s pojišťovnami či přijetí 1500 pacientů s trvalým bydlištěm ve Žďáře a jeho místních částech do tří let od zahájení činnosti. Mimo příspěvek mohou mladí stomatologové získat i bezúročnou půjčku maximálně milion korun na vybavení ordinace. Žádosti je možné podávat od 1. května do 31. října, poté proběhne jejich vyhodnocení. 

Žďár začal o mladé zubaře pomocí dotačních pobídek usilovat právě s ohledem na postupný odchod místních zubařů do penze. Neměl je kdo nahradit, tudíž několik tisíc obyvatel zůstalo bez péče. Vzhledem k tomu, že situace v dostupnosti základní stomatologické péče je napříč celou republikou dlouhodobě tristní, žďárská radnice začala stejně jako řada dalších měst a obcí situaci řešit vlastními silami pomocí finančních příspěvků.