Rainbow page separator

Žďár plánuje navázat partnerství s ukrajinským městem Chust

Sobota, 2. Září 2017

Žďár nad Sázavou / Město Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny má být dalším partnerským městem Žďáru, schválili to žďárští radní. Chust nabídl Žďáru uzavření smlouvy o partnerství na základě desetileté spolupráce, kterou se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, kdysi Podkarpatskou Rusí, pojí Kraj Vysočina.
Město Chust s osmadvaceti tisíci obyvateli má vzhledem ke společné historii, slovanskému a křesťanskému původu obou zemí, nízké jazykové bariéře i výuce češtiny jako volitelného jazyka v tamních základních školách zájem o spolupráci v oblasti školství, kultury a sportu.
„Tamní lidé si stále pamatují, že jejich město bylo v minulosti součástí Československa,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
V okresním městě Chustu se do dnešních dní dochovalo několik budov spojených s československou minulostí. Jde o Masarykovu kolonii, což byly obytné domy pro zaměstnance československé státní správy, a objekty železničního nádraží, bývalé okresní nemocenské pojišťovny a bývalého státního reálného gymnázia.