Rainbow page separator

Žďár po letech chystá modernizaci čistírny odpadních vod

Sobota, 28. Září 2019

Žďár nad Sázavou / Na zhruba dvě stě milionů korun by měla vyjít modernizace žďárské čistírny odpadních vod. Dojde tím k navýšení její kapacity a pořízení nových technologií, čímž se rovněž zlepší čistota vody vypouštěné do řeky Sázavy a sníží se energetická náročnost provozu.
Přibližně šedesát procent financí by žďárská radnice mohla získat prostřednictvím dotace ze Státního fondu životního prostředí. O náklady na modernizaci se podělí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou a obce Hamry nad Sázavou a Polnička, které jsou na čističku napojené. Žďárští radní už před dvěma roky odhlasovali, že město ze svého rozpočtu na čističku přispěje maximálně čtyřiceti miliony korun.
Čistírna odpadních vod prošla kompletní modernizací před bezmála dvěma desetiletími. Nyní už zařízení ve špičkách s ohledem na svoji kapacitu nedostačuje, navíc vzhledem ke stále přísnější legislativě by v budoucnu mohlo dojít na pokuty za vypouštění nedočištěných odpadních vod. Již dříve se objevil problém s občasným překročením limitu vypouštěného fosforu.