Rainbow page separator

Žďár podpoří ediční činnost šedesáti tisíci

Pondělí, 27. dubna 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Celkem šedesát tisíc korun vyčlenila žďárská radnice na dotační program Ediční činnost 2015.
Jeho cílem je vytvoření podmínek pro podporu ediční, publikační a propagační činnosti ve prospěch města. Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je deset tisíc korun, maximální činí třicet tisíc.
Žádosti o finanční podporu budou přijímány v podatelně, anebo poš[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou v době od 27. dubna do 30. května. Doručené formuláře poté posoudí kulturní komise města, která svůj návrh následně předloží radním k projednání a schválení. S výsledkem budou žadatelé o finanční podporu seznámeni písemně do 30. června. Podrobné informace o gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovém programu s názvem Ediční činnost 2015 jsou k nalezení na webových stránkách Žďáru nad Sázavou.